Aanmeldingsformulier lidmaatschap van de Storyville Jazzclub Arnhem

Naam:

Adres:

Postcode en Plaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Meldt zich aan voor lidmaatschap van de Storyville Jazzclub.

Handtekening:

Opsturen naar:

Nicolette Romeijn

Leidenweg 6

6843 LC Arnhem

Tel: 026-3341500

Of naar:

e-mail: ton.nicolette@hetnet.nl

Website: https://www.storyville-jazzclub.nl

O    Gewoon lid € 50.00 per jaar.

O    Lid met partner € 80.00 per jaar.

O    Lid met partner/donateur € 120.00 per jaar.

O    Belangstellende, geen kosten u ontvangt wel alle e-mails

Gaarne aankruisen wat u wenst.